Ingenjörer utan Gränser i Kamerun

   Ett stort problem med non-profit organisations är hur de är strukturerade på ett ekonomiskt, socio-tekniskt och hållbart sätt, men även hur projekt relaterade till “välgörenhet” genomförs på ett sätt som kan liknas vid kolonialiseringens tider. Det är upp till var och en som jobbar i sådana här organisationer att ta sitt ansvar och genomföra projekten på ett modernt och digitaliserat förhållningssätt.

   Samtidigt är det stundtals ett problem med strömavbrott i vissa utvecklingsländer, samt nedsatt tillgång på hårdvara inom utbildning.

   Jag fick möjligheten att vara med i ett “computer for schools” under sommaren 2017. I samarbete med organisationen “Ingenjörer utan Gränser” så projekt-ledde vår projektgrupp installationen av ett nätverk med 20 datorer under ett års tid.

   Här är hur vi gjorde:

   1. projektledning

   2. sponsring- finans, skärmar, kunskap

   3. (på den sistan punkten ovan) utveckling av teknisk setup

   4. socialt nätverk

   5. genomförande

   6. underhåll